taslama-otag
Hyýalyňyzdaky taslamalary janlandyryň

Bu programmada işlemek üçin gerekli faýllaryň ählisi kursuň başynda berkidilen, olary kursa başlamankaňyz ýükläp alyp bilersiňiz

Bu programmany öwrenmek we onda işlemek üçin gerek bolan faýllary kursdan ýükläp alyp bilersiňiz

Kursdaky sapaklar


  Faýllar
Available in days
days after you enroll
  Programs and plugins
Available in days
days after you enroll
  Interface
Available in days
days after you enroll
  Modifikatorlar bilen modelirlemek
Available in days
days after you enroll
  2D şekilleri 3D modele öwürmek
Available in days
days after you enroll
  Compound objects
Available in days
days after you enroll
  Programmadaky taýyn modeller
Available in days
days after you enroll
  Edit poly (Mebel we bina modelirleme)
Available in days
days after you enroll
  Corona Renderer
Available in days
days after you enroll
  Renderleri Photoshop-lamak
Available in days
days after you enroll


Maliýe goldawyny nädip alyp bilerin?

Eger kursuň tölegini tölemäne mümkinçiligiňiz ýok bolsa maliýe goldawy üçin bize ýüz tutup bilersiňiz. Toparymyz haýyşyňyza sereder we şoňa görä siziň bilen habarlaşylar. Formy dolduryň: https://forms.gle/rHMHmkmffYpRXafh8