Adobe we ş.m. dizaýn programmalary, programmirleme dilleri, daşary ýurt dilleri, tebigy we takyk ugurlar we başga-da birnäçe ýokary derejeli kurslary türkmen dilinde ýokary hilli wideo sapaklar arkaly öwreniň!


hil

Ýokary hilli

Wideo sapaklaryň ählisi ýokary hilli ses we şekiller bilen üpjün edilenElýeterli

Siz wideo sapaklary islendik ýerde we islendik wagt el telefonyndan, planşetdan ýa-da kompýuterden görüp bilersiňiz


Ussat mugallymlar

Wideo sapaklar öz işine ussat, tejribeli mugallymlar tarapyndan taýýarlanyldy.

Goşundy faýllar

Öwrenmek üçin gerek bolan kursa degişli goşmaça faýllary ýükläp alyp bilersiňiz

Türkmençe

Ähli wideo sapaklar türkmen dilinde

Mahabatsyz

Hiç bir mahabat siziň ünsiňizi bölmez

Ugurlar:

matematika

Matematikafizika

Fizika
Himiýa
BiologiýaGrafika we dizaýnBaşlangyç synp


Programmirleme
Iňlis dili