Döwrebap bilimi, programmirlemäni, dürli kompýuter programmalarynda işlemegi we başga-da birnäçe ugurlary türkmen dilinde ýokary hilli wideo sapaklar arkaly hiç hili tölegsiz öwreniň
hil

Ýokary hilli

Wideo sapaklaryň ählisi ýokary hilli ses we şekiller bilen üpjün edilenElýeterli

Siz wideo sapaklary islendik ýerde we islendik wagt el telefonyndan, planşetdan ýa-da kompýuterden görüp bilersiňiz


Ussat mugallymlar

Wideo sapaklar öz işine ussat, tejribeli mugallymlar tarapyndan taýýarlanyldy.

Tölegsiz

Ähli wideo sapaklar hemmeler üçin mugt

Türkmençe

Ähli wideo sapaklar türkmen dilinde

Mahabatsyz

Hiç bir mahabat siziň ünsiňizi bölmez

Ugurlar:

matematika

Matematikafizika

Fizika
Himiýa
BiologiýaGrafika we dizaýnBaşlangyç synp


KodlamaIňlis dili